Holy bible

Våld, olycka och krigs absurditet spelas in omfattande inom Archive of Modern Conflict, den största fotografiska samlingen i sitt slag i världen. För deras senaste verk, Holy Bible, minade Adam Broomberg och Oliver Chanarin detta arkiv med filosofen Adi Ophirs centrala princip i åtanke: att Gud avslöjar sig huvudsakligen genom katastrof och att maktstrukturerna i Bibeln korrelerar med dem inom moderna styrsystem.

Formatet på Broomberg och Chanarin’s illustrerade Holy Bible efterliknar både den exakta strukturen och den fysiska formen av King James Version. Genom att låta element i den ursprungliga texten vägleda deras bildval, utforskar konstnärerna teman om författarskap och de outtalade kriterierna som används för att fastställa acceptabla bevis på konflikt.

Inspirerad delvis av kommentarerna och bilderna Bertolt Brecht lägger till sin egen personliga bibel, ifrågasätter Broomberg och Chanarin’s publikation klichéerna som spelas inom den visuella representationen av konflikten.