Chicago

Allt som hände, hände här först, på repetition. Invasionen av Beirut, den första och andra Intifada, tillbakadragandet av Gaza, slaget vid Falluja; nästan var och en av Israels stora militära taktiker i Mellanöstern under de senaste tre decennierna genomfördes i förväg här i Chicago, en konstgjord men realistisk arabisk stad byggd av den israeliska försvarsmakten för stridsträning i städerna.

Chicago publicerades av SteidlMACK i samband med en separatutställning på The Stedelijk Museum i Amsterdam, med stöd från Arts Council England.